PN-D-04235:1975 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 317:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Płyty pilśniowe oraz wiórowe i paździerzowe prasowane -- Oznaczanie spęcznienia

Zakres

Przedmiotem normy jest oznaczanie spęcznienia na grubość płyt pilśniowych bardzo twardych, twardych, półtwardych i porowatych oraz spęcznienia na grubość, długość i szerokość płyt wiórowych i paździerzowych prasowanych przy pełnym zanurzeniu w wodzie.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-04235:1975 - wersja polska
Tytuł Płyty pilśniowe oraz wiórowe i paździerzowe prasowane -- Oznaczanie spęcznienia
Data publikacji 03-06-1975
Data wycofania 22-03-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Zastępuje PN-D-04205:1968 - wersja polska, PN-D-04235:1970 - wersja polska
ICS 79.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 317:1999 - wersja polska