PN-C-99282-11:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Fotografia -- Błona dla radiografii przemysłowej do bezpośredniego napromieniania promieniami X i gamma -- Wyznaczanie czułości ISO i gradientu średniego ISO

Zakres

Norma nie obejmuje błon z fluorescencyjnymi okładkami wzmacniającymi, stosowanych również w radiografii przemysłowej. Zasada metody: próbki są napromieniane i poddawane obróbce chemicznej według warunków podanych w normie. Wyniki pomiarów otrzymuje się z powstałych obrazów w celu wykreślenia krzywej sensytometrycznej, z której są brane wartości do wyznaczania czułości ISO i gradientu średniego ISO

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-99282-11:1993 - wersja polska
Tytuł Fotografia -- Błona dla radiografii przemysłowej do bezpośredniego napromieniania promieniami X i gamma -- Wyznaczanie czułości ISO i gradientu średniego ISO
Data publikacji 01-06-1993
Data wycofania 23-09-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SUS, Sektor Usług
Organ Techniczny RS SUS, Rada Sektorowa Sektora Usług
Wprowadza ISO 7004:1987 [EQV]
ICS 37.040.25