PN-C-99282-10:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Fotografia -- Błona radiograficzna medyczna i dentystyczna do stosowania w systemie bezpośredniego napromieniania i obróbki -- Wyznaczanie czułości ISO i gradientu średniego ISO

Zakres

Sprecyzowano metody wyznaczania czułości błon przeznaczonych do bezpośredniego napromieniania w powiązaniu z obróbką chemiczną, z wyjątkiem błon do mammografii. Zasada metody: próbki są napromieniane i poddawane obróbce chemicznej według podanych w normie warunków. Wyniki pomiarów otrzymuje się z powstałych obrazów w celu wykreślenia krzywej sensytometrycznej, z której są brane wartości do wyznaczania czułości ISO i gradientu średniego ISO

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-99282-10:1993 - wersja polska
Tytuł Fotografia -- Błona radiograficzna medyczna i dentystyczna do stosowania w systemie bezpośredniego napromieniania i obróbki -- Wyznaczanie czułości ISO i gradientu średniego ISO
Data publikacji 01-06-1993
Data wycofania 23-09-2015
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SUS, Sektor Usług
Organ Techniczny RS SUS, Rada Sektorowa Sektora Usług
Wprowadza ISO 5799:1991 [EQV]
ICS 37.040.25