PN-C-99225-07:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Fotografia -- Światłoczułe materiały fotograficzne stosowane do bezpośredniego pozytywowego kopiowania obrazów -- Charakterystyka jakościowo-użytkowa błony ortochromatycznej FOTONWPROSTPOZYTYW

Zakres

Podano tablicę wymagań oraz sposoby sprawdzenia błony ortochromatycznej. Wymagania dotyczą: podłoża, wymiarów, właściwości fizycznych (temp.topnienia, czas spalania), właściwości fotograficznych (wskaźnik światłoczułości, gradienty średnie, gęstość optyczna minimalna i maksymalna, uczulenie spektralne), okresu gwarantowanej użyteczności, pakowania, znakowania, magazynowania i oceny partii wyrobu. Określono warunki naświetlania, wykreślania krzywej charakterystycznej, wyznaczania minimalnej i maksymalnej gęstości optycznej oraz wskaźnika światłoczułości i gradientów średnich

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-99225-07:1991 - wersja polska
Tytuł Fotografia -- Światłoczułe materiały fotograficzne stosowane do bezpośredniego pozytywowego kopiowania obrazów -- Charakterystyka jakościowo-użytkowa błony ortochromatycznej FOTONWPROSTPOZYTYW
Data publikacji 26-04-1991
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SUS, Sektor Usług
Organ Techniczny RS SUS, Rada Sektorowa Sektora Usług
ICS 37.100.20