PN-C-99039-11:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Wytyczne pakowania, przechowywania i transportu światłoczułych materiałów fotograficznych -- Taśmy ochronne

Zakres

Podano wymagania dotyczące taśm do zwiniętych błon fotograficznych typu 127, 120, 620 i 635 oraz błon aerofotograficznych. Użytkowe wymiary papierowych taśm ochronnych dla błon fotograficznych typu 127,120,620 (zadrukowanych) i typu 635 (niezadrukowanych) podane są na rysunkach. Użytkowe wymiary foliowych taśm ochronnych dla błon aerofotograficznych podano na rysunku i w tablicy. Zawarto także dane dotyczące: materiałów, z których wykonane są taśmy, znakowania i niedopuszczalnych wad taśm

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-99039-11:1990 - wersja polska
Tytuł Wytyczne pakowania, przechowywania i transportu światłoczułych materiałów fotograficznych -- Taśmy ochronne
Data publikacji 05-07-1990
Data wycofania 27-10-2010
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SUS, Sektor Usług
Organ Techniczny RS SUS, Rada Sektorowa Sektora Usług
Zastępuje PN-C-99035-11:1982 - wersja polska
ICS 37.040.20