PN-C-96099-15:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6743-5:2009 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory naftowe -- Klasyfikacja środków smarowych, olejów przemysłowych i produktów podobnych według zastosowania (klasa L) -- Klasyfikacja grupy T (turbiny)

Zakres

Zamieszczono w tablicy szczegółową klasyfikację produktów naftowych grupy T wg PN-84/C-96099/01 obejmującą środki smarowe i ciecze robocze stosowane do turbin parowych, gazowych, lotniczych i hydraulicznych oraz w systemach regulacji. Podano sposób i przykład budowy oznaczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-96099-15:1991 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Klasyfikacja środków smarowych, olejów przemysłowych i produktów podobnych według zastosowania (klasa L) -- Klasyfikacja grupy T (turbiny)
Data publikacji 14-10-1991
Data wycofania 05-05-2009
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza ISO 6743-5:1988 [EQV]
ICS 75.100
Zastąpiona przez PN-ISO 6743-5:2009 - wersja polska