PN-C-94203:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 252-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Taśmy przenośnikowe -- Przyczepność okładek i warstw rdzenia -- Wymagania i metody badań

Zakres

Określono metody badań przyczepności i ich minimalne wartości pomiędzy warstwami, okładkami i rdzeniem dla przenośników taśmowych. Podano określenia, wymagania, metody badań i wymiary próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-94203:1991 - wersja polska
Tytuł Taśmy przenośnikowe -- Przyczepność okładek i warstw rdzenia -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 12-08-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza ISO 252:1988 [EQV]
ICS 53.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 252-1:2002 - wersja polska