PN-C-94202:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 703-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Taśmy przenośnikowe -- Elastyczność poprzeczna -- Wymagania i metody badań

Zakres

Określono zdolność do elastyczności poprzecznej charakterystyczną dla taśm przenośnikowych i metody wyznaczania jej za pomocą obliczeń. Podano dwie metody badań oraz aparaturę

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-94202:1991 - wersja polska
Tytuł Taśmy przenośnikowe -- Elastyczność poprzeczna -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 01-08-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza ISO 703:1988 [EQV]
ICS 53.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 703-1:2002 - wersja angielska