PN-C-94132:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 61111:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Chodnik gumowy elektroizolacyjny -- Wymagania i badania

Zakres

Chodniki stanowią dodatkowy sprzęt ochronny przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Podano określenia, wymagania, wytrzymałość elektryczną, metody badań, przechowywanie i transport

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-94132:1989 - wersja polska
Tytuł Chodnik gumowy elektroizolacyjny -- Wymagania i badania
Data publikacji 16-10-1989
Data wycofania 06-05-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Zastępuje PN-C-94132:1979 - wersja polska
ICS 13.260, 83.140.99
Zastąpiona przez PN-IEC 61111:2002 - wersja polska