PN-C-94128:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Taśmy przenośnikowe -- Trudno palne taśmy przenośnikowe z poli(chlorku winylu)

Zakres

Przedstawiono podział na typy, rodzaje i gatunki oraz oznaczenie trudno palnych taśm z poli(chlorku winylu) z przekładkami z przędzin lub tkanin. Podano wymagania dotyczące budowy i wymiarów taśm oraz łączenia przekładek. Określono wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych, trudnopalności, antyelektrostatyczności, prostoliniowości i elastyczności poprzecznej taśm. Ustalono wymagania, jakim powinny odpowiadać taśmy ze względu na warunki i bezpieczeństwo pracy. Podano sposób znakowania, pakowania, przechowywania i transportu taśm oraz omówiono sposób postępowania w przypadku oznaczania wydłużenia względnego taśmy w chwili zerwania. W normie zamieszczono 1 rysunek i 8 tablic

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-94128:1998 - wersja polska
Tytuł Taśmy przenośnikowe -- Trudno palne taśmy przenośnikowe z poli(chlorku winylu)
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 22-10-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
ICS 53.040.20