PN-C-89262:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3994:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wyroby z tworzyw sztucznych -- Węże zbrojone z poli(chlorku winylu) (PVC)

Zakres

Ustalono klasyfikację i wymagania dotyczące węży zbrojonych, stosowanych do przesyłania wody pitnej, artykułów spożywczych, produktów naftowych, mieszanek wybuchowych gazów i par cieczy palnych oraz stosowanych jako osłony kabli i przewodów telekomunikacyjnych. Określono metody badań. Podano sposób znakowania, pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-89262:1997 - wersja polska
Tytuł Wyroby z tworzyw sztucznych -- Węże zbrojone z poli(chlorku winylu) (PVC)
Data publikacji 21-05-1997
Data wycofania 01-08-2002
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ICS 23.040.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3994:2002 - wersja angielska