PN-C-89221:1998 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Zakres

Podano definicje nominalnej średnicy wewnętrznej, nominalnej średnicy zewnętrznej, owalności, dopuszczalnego odchylenia, karbowania i perforowania rur. Ustalono klasyfikację. Określono wymagania dotyczące materiału, wyglądu zewnętrznego, wymiarów rur, wielkości perforacji oraz właściwości mechanicznych. Ustalono sposób pobierania próbek, metody badań oraz wymagania w zakresie pakowania, transportu i cechowania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-89221:1998 - wersja polska
Tytuł Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
Data publikacji 12-01-1998
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ICS 23.040.20
Elementy dodatkowe PN-C-89221:1998/Az1:2004P