PN-C-86078:1997 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Petarda kolejowa ostrzegawcza

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego, właściwości eksploatacyjnych i bezpieczeństwa petardy kolejowej ostrzegawczej. Opisano aparaturę i metody badań. Podano sposób pakowania, etykietowania i przechowywania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-86078:1997 - wersja polska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Petarda kolejowa ostrzegawcza
Data publikacji 24-12-1997
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
ICS 71.100.30