PN-C-85045:1952 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Barwniki -- Brunat bezpośredni 5G

Zakres

Przedmiotem normy jest Brunat bezpośredni 5G, barwnik trisazowy, otrzymywany przez sprzęganie dwuazowanego kwasu sulfanilowego z m-toliIenodwuaminą. Otrzymany półprodukt sprzęga się w środowisku alkalicznym z półproduktem powstałym przez sprzęganie dwustronnie dwuazowanej benzydyny z kwasem salicylowym.
a) Wzór ogólny: C32H24N8SO6Na2
b) Wzór budowy:
c) Ciężar cząsteczkowy: 694,6

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-85045:1952 - wersja polska
Tytuł Barwniki -- Brunat bezpośredni 5G
Data publikacji 31-12-1952
Data wycofania 01-09-1957
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ICS 87.060.10