PN-C-85015:1952 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kwas H techniczny

Zakres

Przedmiotem normy jest kwas H techniczny stosowany jako półprodukt w przemyśle barwników azowych oraz do otrzymywania półproduktów (np. kwas chromotropowy, kwas acetylo-H), używanych przy fabrykacji barwników.
Kwas H techniczny jest nazwą soli jednosodowej kwasu H (1-amino-8-oksy-3,6- dwusulfonaftalenu) i ma:
a) wzór ogólny: C10H8O7S2N Na
b) wzór budowy
c) ciężar cząsteczkowy: 341,3(Do wszystkich obliczeń w normie przyjęto ciężar cząsteczkowy wolnego kwasu H: 319,3.
d) nazwę systematyczną: 2-hydroksynaftalen,
e) właściwości szkodliwe dla zdrowia.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-85015:1952 - wersja polska
Tytuł Kwas H techniczny
Data publikacji 31-05-1952
Data wycofania 01-01-1957
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 223, Gazów Technicznych
ICS 71.080.40