PN-C-85014:1951 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-85014:1958 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Półprodukty organiczne -- Beta-naftol

Zakres

Przedmiotem normy jest beta-naftol,otrzymywany przez stapianie beta-sulfonaftalenu (tzw. beta-soli) z ługiem sodowym. Beta-naftol jest to beta-oksynaftalen i ma:
a) wzór ogólny: C10H8O
b) wzór budowy,
c) ciężar cząsteczkowy: 144,164

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-85014:1951 - wersja polska
Tytuł Półprodukty organiczne -- Beta-naftol
Data publikacji 17-10-1951
Data wycofania 31-03-1959
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
ICS 71.080.60
Zastąpiona przez PN-C-85014:1958 - wersja polska