PN-C-85012:1958 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Naftoelan A

Zakres

Przedmiotem normy jest Naftolean A-anilid kwasu betahydroksynaftoesowego stosowany jako jeden ze składników do otrzymania barwników azowych na włóknach celulozowych oraz do wytwarzania pigmentów organicznych.
a) Wzór ogólny: C17H13O2N
b) wzór budowy,
c) ciężar cząsteczkowy: 263,30 (1953).

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-85012:1958 - wersja polska
Tytuł Naftoelan A
Data publikacji 25-06-1958
Data wycofania 29-09-1967
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Zastępuje PN-C-85012:1952 - wersja polska
ICS 87.060.10