PN-C-85004:1952 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Barwniki -- Granat bezpośredni BH

Zakres

Przedmiotem normy jest Granat bezpośredni BH, barwnik bisazowy, otrzymywany przez sprzęganie w środowisku alkalicznym benzydyny o dwu zdwuazowanych grupach aminowych z kwasem H (1-amino-8-naftolo-3,6-dwusulfonowym) i kwasem Gamma (2-amino-8-naffolo-6-sulfonowym).
Granat bezpośredni BH ma:
a) wzór ogólny: C32H21N6O11S3Na3
b) wzór budowy:
c) ciężar cząsteczkowy: 830,725
d) inne nazwy: (zgodnie z tablicami Schultza, wydanie 7, Nr 393, r. 1931.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-85004:1952 - wersja polska
Tytuł Barwniki -- Granat bezpośredni BH
Data publikacji 31-05-1952
Data wycofania 01-09-1957
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ICS 87.060.10