PN-C-81919:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Farby krzemianowo-cynkowe

Zakres

Podano podział farb na dwa rodzaje, w zależności od składu recepturowego. Ustalono wymagania i metody badań, dotyczące właściwości fizykochemicznych poszczególnych rodzajów farb oraz właściwości dekoracyjnych, mechanicznych i odpornościowych powłok. Podano sposób pobierania próbek, sprawdzania i przygotowania próbek do badań, przygotowania powłok do badań i oznaczania grubości powłoki. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-C-81919:2002/Ap1:2004P

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81919:2002 - wersja polska
Tytuł Farby krzemianowo-cynkowe
Data publikacji 05-11-2002
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040
Elementy dodatkowe PN-C-81919:2002/Ap1:2004P