PN-C-81900:1997 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone sposobem zanurzenia schnące w piecu

Zakres

Wprowadzono podział na trzy rodzaje farb w zależności od rodzaju substancji błonotwórczej. Ustalono wymagania dotyczące właściwości fizykomechanicznych i odpornościowych. Określono sposób pobierania próbek. Podano opis badań. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81900:1997 - wersja polska
Tytuł Farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone sposobem zanurzenia schnące w piecu
Data publikacji 11-08-1997
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040