PN-C-81803:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania

Zakres

Ustalono wymagania i metody badań, dotyczące właściwości fizykochemicznych lakierów oraz właściwości dekoracyjnych i odpornościowych powłok. Podano sposób pobierania próbek, sprawdzania i przygotowania próbek do badań, przygotowania powłok do badań i oznaczania grubości powłoki. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81803:2002 - wersja polska
Tytuł Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania
Data publikacji 05-11-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040