PN-C-81652:1967 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Farby nawierzchniowe ogólnego stosowania olejne i syntetyczne (ftalowe)

Zakres

Przedmiotem normy są farby nawierzchniowe ogólnego stosowania:
— olejne, na zasykatywowanym roztworze oleju lnianego,
— syntetyczne (ftalowe), na spoiwie stanowiącym roztwór żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi z dodatkiem środków przeciw kożuszeniu i osadzaniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81652:1967 - wersja polska
Tytuł Farby nawierzchniowe ogólnego stosowania olejne i syntetyczne (ftalowe)
Data publikacji 01-03-1967
Data wycofania 30-03-1971
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Zastępuje PN-C-81652:1961 - wersja polska
ICS 87.040