PN-C-45100:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Octan etylu techniczny

Zakres

Określono wymagania i badanie technicznego octanu etylu stosowanego w przemyśle farb i lakierów jako rozpuszczalnik np. nitrocelulozy, celuloidu, octanu celulozy, żywic poliamidowych i poliwinylowych, chlorokauczuku, polistyrenu, syntetycznego szelaku, kalafinii, tłuszczów, olejów i jako półprodukt w przemyśle organicznym. Podano: podział (rodzaje zależnie od metody otrzymywania), gatunki - zależnie od zawartości głównego składnika, przykład oznaczenia, wymagania fizyczne i chemiczne, pakowanie, przechowywanie, transport i siedem metod badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-45100:1986 - wersja polska
Tytuł Octan etylu techniczny
Data publikacji 01-07-1986
Data wycofania 08-07-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
ICS 71.080.70