PN-C-05011-03:1971 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 340:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Metody badań taśm przenośnikowych -- Oznaczanie odporności na palenie

Zakres

Podaną w normie metodę stosuje się do badania trudnopalnych, nie podtrzymujących palenia taśm tkaninowo-gumowych oraz tkaninowo-polichlorowinylowych stosowanych w górnictwie w pomieszczeniach o zagrożeniu pożarowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-05011-03:1971 - wersja polska
Tytuł Metody badań taśm przenośnikowych -- Oznaczanie odporności na palenie
Data publikacji 26-08-1971
Data wycofania 31-05-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Zastępuje PN-C-94143:1966 - wersja polska
ICS 13.220.40, 53.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 340:2005 - wersja angielska