PN-C-04750:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04750:2011 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Paliwa gazowe -- Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania

Zakres

Podano klasyfikację paliw gazowych na rodziny, grupy i podgrupy. Określono ogólne wymagania dotyczące jakości paliw gazowych w zależności od zastosowania oraz podano zasady ich oznaczenia. Podano definicje 23 terminów. Nie określono wymagań dotyczących gazów stosowanych jako paliwo do silników spalinowych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04750:2002 - wersja polska
Tytuł Paliwa gazowe -- Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania
Data publikacji 18-10-2002
Data wycofania 08-03-2011
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
ICS 75.160.30
Zastąpiona przez PN-C-04750:2011 - wersja polska