PN-C-04615-29:1982 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie beztlenowych termofilnych bakterii przetrwalnikujących, redukujących siarczany (Desulfotomaculum nigrificans) metodą hodowli na pożywce płynnej

Zakres

Metodę stosuje się do wykrywania w wodzie i osadach bakterii - czynnika wywołującego mikrobiologiczną korozję urządzeń wodno - kanalizacyjnych w warunkach beztlenowych. Podano określenie bakterii, zasadę metody, aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, pożywki i ich przygotowanie, przygotowanie próbki do badań. Opisano wykonanie oznaczania oraz wyrażanie wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04615-29:1982 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie beztlenowych termofilnych bakterii przetrwalnikujących, redukujących siarczany (Desulfotomaculum nigrificans) metodą hodowli na pożywce płynnej
Data publikacji 06-12-1982
Data wycofania 10-10-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
ICS 07.100.20