PN-C-04615-02:1975 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie ogólnej liczby bakterii metodą bezpośredniego liczenia pod mikroskopem

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania w wodzie i ściekach ogólnej liczby bakterii. Wykonanie oznaczania może utrudniać zawiesina o wymiarach cząstek 0,5÷1, która może być mylnie uznana za komórki bakterii, a cząstki zawiesiny większe niż 10 mogą zakrywać bakterie. Metody nie należy stosować, gdy bakterie nie są podatne na barwienie się stosowanymi w niniejszej normie barwnikami.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04615-02:1975 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie ogólnej liczby bakterii metodą bezpośredniego liczenia pod mikroskopem
Data publikacji 30-06-1975
Data wycofania 08-03-2005
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
ICS 07.100.20