PN-C-04614-04:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości niklu -- Oznaczanie niklu w zakresie stężeń 0,2-100 mg/dm3 metodą polarografii stałoprądowej

Zakres

Podano metodę polegającą na polarograficznym oznaczaniu niklu w badanej próbce. Ustalono aparaturę, przyrządy sposób przygotowania odczynników i roztworów, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych (tablica) oraz wykonanie oznaczania (tablica).

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04614-04:1981 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości niklu -- Oznaczanie niklu w zakresie stężeń 0,2-100 mg/dm3 metodą polarografii stałoprądowej
Data publikacji 15-07-1981
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50