PN-C-04586-04:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6332:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości żelaza -- Oznaczanie żelaza ogólnego i ogólnego rozpuszczonego metodą spektrofotometryczną z solą dwusodową kwasu batofenantrolinodwusulfonowego lub z 1,10-fenantroliną

Zakres

Opisano metody oznaczania żelaza ogólnego i ogólnego rozpuszczonego w wodzie polegające na przeprowadzeniu żelaza w postać reaktywną - żelazo(II), a następnie na reakcji z solą dwusodową kwasu batofenantrolinodwusulfonowego i utworzeniu różowo-fioletowego kompleksu lub reakcji z 1,10-fenantroliną i utworzeniu pomarańczowego kompleksu. Zawartość żelaza oznaczana jest spektrofotometrycznie. Metoda pierwsza jest stosowana w zakresie 0,020 - 0,50mg/l, druga 0,050 - 1,0mg/l. Podano stężenia jonów Cu, Co, Ni, Cr i Mn, powyżej których metod nie należy stosować. W przypadku odpowiednio wysokiego poziomu chemicznego zapotrzebowania tlenu (CHZT) lub barwy są one usuwane za pomocą wstępnej mineralizacji

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04586-04:1990 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości żelaza -- Oznaczanie żelaza ogólnego i ogólnego rozpuszczonego metodą spektrofotometryczną z solą dwusodową kwasu batofenantrolinodwusulfonowego lub z 1,10-fenantroliną
Data publikacji 25-04-1990
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-C-04586-04:1973 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-ISO 6332:2001 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-C-04586-04:1990/Az1:2003P