PN-C-04545-08:1972 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 25814:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości rozpuszczonego tlenu -- Oznaczanie rozpuszczonego tlenu metodą elektrochemiczną z membranowym czujnikiem tlenowym

Zakres

Oznaczanie zawartości rozpuszczonego tlenu w wodzie i ściekach oparte jest na metodzie amperometrycznej. Czujnik tlenomierza zanurza się do badanego środowiska. Tlen
przenikający przez membranę komórki elektrolitycznej czujnika ulega redukcji elektrochemicznej na katodzie polaryzowanej do określonego stałego potencjału elektrochemicznego z zewnętrznego źródła napięcia lub przez odpowiedni dobór układu galwanicznego w komórce elektrolitycznej. Natężenie prądu redukcji tlenu jest proporcjonalne do szybkości przenikania tlenu rozpuszczonego w badanym środowisku. Natężenie prądu płynącego w czujniku jest mierzone przez urządzenie pomiarowe po uprzednim skompensowaniu temperatury. Miernik urządzenia pomiarowego może być wycechowany w jednostkach ciśnienia
tlenu lub stężenia. Pomiary można wykonywać bezpośrednio w zbiornikach lub w pobranych próbkach.
Metodę należy stosować do oznaczania zawartości rozpuszczonego tlenu w wodzie lub ściekach w zakresie 0, 5 mg/l I powyżej. Nie należy jej stosować dla wód lub ścieków zawierających chlor oznaczony wg odpowiedniego arkusza wymienionego w PN-73/C-04600/00.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04545-08:1972 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości rozpuszczonego tlenu -- Oznaczanie rozpuszczonego tlenu metodą elektrochemiczną z membranowym czujnikiem tlenowym
Data publikacji 28-06-1972
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 25814:1999 - wersja polska