PN-C-04537-04:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem

Zakres

Metoda jest stosowana do oznaczania zawartości ortofosforanów w granicach stężeń 0,05 do 10,0 mg/l. Metody nie stosuje się kiedy zawartość krzemianów w próbce badanej, jest większa niż 10,0 mg a chromu większa niż 0,1 mg. Metoda polega na reakcji ortofosforanów z molibdenianem amonowym w środowisku kwaśnym, w obecności jonów antymonu, redukcji produktu reakcji kwasem askorbinowym i utworzeniu błękitu fosforomolibdenowego. Intensywność barwy powstałego błękitu jest proporcjonalna do zawartości ortofosforanów i jest mierzona metodą spektrofotometryczną, fotokolorymetryczną lub jest oceniana wizualnie. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, przygotowanie próbek do badań, przygotowanie zestawu wzorców, wykonanie badania, obliczanie wyniku, końcowy wynik oznaczania.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04537-04:1988 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem
Data publikacji 06-02-1988
Data wycofania 08-05-2000
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska