PN-C-04375-1:2013-07 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badanie paliw stałych i ciekłych -- Oznaczanie ciepła spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej -- Część 1: Postanowienia ogólne, aparatura, metody

Zakres

W niniejszej normie określono metodę oznaczania ciepła spalania paliw stałych i ciekłych w bombie kalorymetrycznej oraz sposób obliczania wartości opałowej tych paliw. Postanowienia podane w niniejszej normie mogą odnosić się również do innych materiałów stałych i ciekłych. Wyznaczone zgodnie z niniejszą normą wartości ciepła spalania i wartości opałowej służą np. do obliczania bilansów energetycznych. Są również podstawą przy ustalaniu cen. W przypadku paliw wartości liczbowe odnoszą się do ciepła spalania Ho,v, ustalonego przy stałej objętości, ewentualnie do wartości opałowej obliczonej dla stałego ciśnienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04375-1:2013-07 - wersja polska
Tytuł Badanie paliw stałych i ciekłych -- Oznaczanie ciepła spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej -- Część 1: Postanowienia ogólne, aparatura, metody
Data publikacji 04-07-2013
Data wycofania 24-01-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza DIN 51900-1:2000-04 [IDT], DIN 51900-1 Ber 1:2004-02 [IDT]
ICS 75.160.10, 75.160.20