PN-C-04306:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Koks z węgla kamiennego -- Wyznaczanie wskaźnika redukcji ziarn koksu wskutek obróbki mechanicznej

Zakres

Metoda wyznaczania wskaźnika redukcji ziarn koksu polega na wykonaniu analizy sitowej próbki koksu przed i po obróbce mechanicznej oraz obliczeniu średnich wymiarów ziarna przed i po obróbce mechanicznej oraz wyznaczeniu ich wzajemnego stosunku. Opisano wykonanie oznaczania i obliczanie wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04306:1981 - wersja polska
Tytuł Koks z węgla kamiennego -- Wyznaczanie wskaźnika redukcji ziarn koksu wskutek obróbki mechanicznej
Data publikacji 21-08-1981
Data wycofania 08-11-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ICS 75.160.10