PN-C-01200-21:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej włókien

Zakres

Opisano pobieranie i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej włókien do oznaczania parametrów zapalności i wybuchowości. Normę należy stosować do oznaczania parametrów zapalności i wybuchowości dla wszystkich włókien naturalnych i chemicznych oraz ich mieszanin. Podano trzy określenia i sposoby pobierania próbek.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-01200-21:1988 - wersja polska
Tytuł Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej włókien
Data publikacji 30-03-1988
Data wycofania 16-11-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
ICS 13.220.40