PN-B-94091:1997 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Okucia budowlane -- Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa

Zakres

Podano wymiary i tolerancje kratek wentylacyjnych drzwiowych metalowych do osadzania w skrzydłach drzwiowych o grubości od 30 do 46 mm, stosowanych do pomieszczeń sanitarnych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. Określono minimalną całkowitą powierzchnię otworów wentylacyjnych w kratce, wpływającą na ograniczenie zagrożenia wybuchem oraz zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-94091:1997 - wersja polska
Tytuł Okucia budowlane -- Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa
Data publikacji 08-04-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
ICS 91.190