PN-B-314:1946 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Płyty betonowe chodnikowe

Zakres

Przedmiotem normy są płyty betonowe wykonane mechanicznie lub ręcznie o jednej lub dwóch warstwach, służące do wykładania chodników, peronów kolejowych, podwórzy, skarp itp. W zależności od przeznaczenia i spodziewanego ruchu należy stosować płyty trzech klas wg podziału w& 3.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-314:1946 - wersja polska
Tytuł Płyty betonowe chodnikowe
Data publikacji 01-04-1946
Data wycofania 29-06-1952
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
ICS 91.100.30