PN-B-309:1948 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Rury betonowe -- Warunki techniczne wyrobu, odbioru i wytyczne stosowania

Zakres

Przedmiotem normy są rury betonowe wykonywane mechanicznie i ręcznie. Rury betonowe, wyrabiane mechanicznie, odpowiadające wymaganiom niniejszej normy, mogą być używane we wszystkich przypadkach stosowania rur, a przede wszystkim w kanalizacji miejskiej: rury wyrabiane ręcznie stosuje się jedynie w przypadkach mniej odpowiedzialnych (kręgi studzienne, rurociągi do wody atmosferycznej, niezbyt obciążone przepusty pod drogami i tym podobnym).

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-309:1948 - wersja polska
Tytuł Rury betonowe -- Warunki techniczne wyrobu, odbioru i wytyczne stosowania
Data publikacji 09-09-1948
Data wycofania 01-01-1958
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
ICS 23.040.50, 91.100.30