PN-B-30177:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 11600:2004 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kit szklarski -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Norma dotyczy kitów szklarskich twardych, trwale elastycznych i trwale plastycznych produkowanych na różnych spoiwach. Podano wymagania higieniczne, dotyczące wyglądu zewnętrznego i cech fizycznych (tablica). Ustalono wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania sprawdzające.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-30177:1992 - wersja polska
Tytuł Kit szklarski -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 29-06-1992
Data wycofania 20-01-2005
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Zastępuje PN-B-30177:1958 - wersja polska
ICS 91.100.50
Zastąpiona przez PN-ISO 11600:2004 - wersja polska