PN-B-24625:1998 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące cech fizycznych lepiku i metody badań. Podano sposób pakowania i znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-24625:1998 - wersja polska
Tytuł Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
Data publikacji 12-01-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Zastępuje PN-B-24625:1957 - wersja polska
ICS 91.100.50