PN-B-24004:1997/Az1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Masa asfaltowo-aluminiowa

Zakres

Dostosowano treść normy do aktualnych zasad prac normalizacyjnych. Zaktualizowano normy powołane w p. 1.2

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-24004:1997/Az1:2004 - wersja polska
Tytuł Masa asfaltowo-aluminiowa
Data publikacji 08-12-2004
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ICS 91.100.50