PN-B-24003:1997 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Asfaltowa emulsja kationowa

Zakres

Dokonano podziału na dwa rodzaje w zależności od stosowanych materiałów. Ustalono wymagania cech fizycznych i metody badań. Podano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-24003:1997 - wersja polska
Tytuł Asfaltowa emulsja kationowa
Data publikacji 11-08-1997
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ICS 91.100.50