PN-B-19507:1997 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Elementy klatek schodowych

Zakres

Określono wymagania dla elementów klatek schodowych w zakresie odchyłek wymiarowych i dopuszczalnych uszkodzeń. Podano programy badań w podziale na badania pełne, kwalifikacyjne na znak bezpieczeństwa, badania kontrolne i badania niepełne. Podano zasady wyboru metody kontroli odbiorczej, skład i liczność partii oraz określono metody badań i ocenę partii wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19507:1997 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Elementy klatek schodowych
Data publikacji 25-04-1997
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
ICS 91.060.30, 91.100.30