PN-B-19320:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Badania nieniszczące -- Metoda badania wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego sklerometrem ABA

Zakres

Opisano metodę nieniszczącego badania wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego w zakresie wytrzymałości od 1,8 MPa do 7,0 MPa sklerometrem ABA. Podano charakterystykę sklerometru, opis zasady pomiaru oraz warunki techniczne pomiaru oraz sposób prowadzenia badań

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19320:1999 - wersja polska
Tytuł Badania nieniszczące -- Metoda badania wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego sklerometrem ABA
Data publikacji 19-04-1999
Data wycofania 17-08-2016
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
ICS 91.100.30