PN-B-19308:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego betonu komórkowego

Zakres

Podano klasyfikację preparatów antykorozyjnych, w zależności od ich właściwości na: pasywujące powierzchnię stali i nie mające właściwości pasywujących. Określono wymagania dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych tych preparatów oraz wymagania techniczne dla uzyskiwanych z nich powłok zabezpieczających. Opisano sposób pobierania i przygotowania próbek, metody badania poszczególnych właściwości. Zamieszczono rysunek przyrządu do badania rozlewności wraz z opisem poszczególnych jego części i sposobu przeprowadzenia badania. Postanowienia normy stosuje się przy testowaniu, produkcji i stosowaniu preparatów antykorozyjnych przeznaczonych do zabezpieczania zbrojeń w prefabrykatach z autoklawizowanego betonu komórkowego

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19308:1999 - wersja polska
Tytuł Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego betonu komórkowego
Data publikacji 09-02-1999
Data wycofania 17-08-2016
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
ICS 91.080.40, 91.100.30