PN-B-19304:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego -- Elementy drobnowymiarowe

Zakres

Podano podział elementów w zależności od wymiarów, na marki w zależności od wytrzymałości na ściskanie. Ustalono wymagania dotyczące cech zewnętrznych (wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów, kształt, dopuszczalne wady i uszkodzenia, masa) i właściwości fizycznych (gęstość objętościowa w stanie suchym, wytrzymałość średnia na ściskanie, wytrzymałość blokowa na ściskanie, mrozoodporność, wilgotność sorpcyjna, skurcz, współczynnik przewodzenia ciepła, stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych). Określono sposób pobierania próbek i metody badań sprawdzających. Podano sposób oznaczania i cechowania oraz warunki składowania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19304:1997 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego -- Elementy drobnowymiarowe
Data publikacji 17-10-1997
Data wycofania 22-05-2014
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
ICS 91.100.30