PN-B-19301:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19301:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego -- Elementy drobnowymiarowe

Zakres

Podano podział elementów na typy w zależności od wymiarów, odmiany w zależności od gęstości objętościowej, na marki w zależności od średniej wytrzymałości na ściskanie. Ustalono wymagania dotyczące cech zewnętrznych (wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów, kształt, dopuszczalne wady i uszkodzenia) i właściwości fizycznych (gęstość objętościowa w stanie suchym, wytrzymałość średnia na ściskanie, wytrzymałość blokowa na ściskanie, mrozoodporność, współczynnik przewodzenia ciepła, stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych). Rozgraniczono wymagania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych elementów do wykonywania murów ze spoinami z zapraw zwykłych i ciepłochronnych oraz murów z cienkimi spoinami i łączonych na "pióro" i "wpust". Określono sposób pobierania próbek i metody badań sprawdzających. Podano sposób oznaczania i cechowania oraz warunki składowania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19301:1997 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego -- Elementy drobnowymiarowe
Data publikacji 17-10-1997
Data wycofania 01-06-2004
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-B-19301:2004 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-19301:1997/Az1:2002P