PN-B-19301:1997/Az1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19301:2004 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego -- Elementy drobnowymiarowe

Zakres

Określono nowe wartości odchyłek wymiarów elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Określono maksymalne wymiary elementów drobnowymiarowych. Ustalono wymagania dotyczące elementów z wgłębieniami na zaprawę oraz z piórem i wpustem

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19301:1997/Az1:2002 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego -- Elementy drobnowymiarowe
Data publikacji 10-01-2002
Data wycofania 01-06-2004
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-B-19301:2004 - wersja polska