PN-B-1722:1948 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Mury typu amerykańskiego -- Wytyczne

Zakres

Spoiny podłużne, w murach typu amerykańskiego rozmieszczone co pół cegły w kierunku grubości muru nie są przerywane na wysokości 5 warstw cegieł ułożonych wozówkowo. Dopiero w każdej szóstej warstwie spoiny te są przykryte cegłami ułożonymi główkowo.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-1722:1948 - wersja polska
Tytuł Mury typu amerykańskiego -- Wytyczne
Data publikacji 22-12-1948
Data wycofania 02-02-1954
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 252, Projektowania Konstrukcji Murowych
ICS 91.080.30