PN-B-1710:1947 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Konstrukcje drewniane -- Zasady obliczeń statycznych i projektowania

Zakres

Norma niniejsza obejmuje 3 kategorie konstrukcji: Kategoria I: dźwigary kratowe i łukowe, sklepienia dachowe, kopuły, ramownice, wieże radiowe, wieże kościelne, węże ciśnień, szkielety wielopiętrowych budynków, zbiorniki, silosy, belki pod-suwnicowe, belki złożone itp. konstrukcje wymagające specjalnej staranności wykonania i materiału doborowej jakości. Kategoria II: podciągi, belki pojedyncze, zwykłe wiązary ciesielskie, płatwie, krokwie, pomosty itp. pospolite konstrukcje budowlane, na które zasadniczo należy używać drewna średniej jakości Kategoria III: budowle tymczasowe o okresie trwania nie przekraczającym 3-ch lat, podrzędne budynki wiejskie, zabudowania gospodarskie, rusztowania, deskowania itp. konstrukcje budowlane, na które zasadniczo należy używać drewna pośledniej jakości. W zakres niniejszej normy nie wchodzą mosty drogowe, kolejowe itp. konstrukcje komunikacyjne.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-1710:1947 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje drewniane -- Zasady obliczeń statycznych i projektowania
Data publikacji 09-05-1947
Data wycofania 27-03-1954
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
ICS 91.080.20