PN-B-1701:1949 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Stropy ceramiczno-żelbetowe -- Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych

Zakres

Przedmiotem normy są stropy ceramiczno-żelbetowe utworzone z różnego rodzaju elementów ceramicznych (dziu¬rawek, pustaków i tym podobnych) i żeber żelbetowych o roz¬stawie osiowym nie większym od 70 cm, z ew. dodaniem płyty beto¬nowej, przy czym beton ułożony jest na budowie w ten sposób, że w każdym przekroju poprzecznym naprężenia ściskające przenoszone są zarówno przez materiał ceramiczny jak i przez beton.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-1701:1949 - wersja polska
Tytuł Stropy ceramiczno-żelbetowe -- Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych
Data publikacji 25-03-1949
Data wycofania 02-01-1954
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
ICS 91.060.30